Kontakty

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA na rok 2024

Objednávky palivového dreva z expedičných skladov (Oščadnica, Krásno nad Kysucou) sa budú zapisovať dňa 2.10.2023 na konkrétnom manipulačno-expedičnom sklade prostredníctvom nášho personálu, v čase od 7:00 až do vyčerpania disponibilného objemu palivového dreva. 

 

CENNÍK SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA - LESY SR, štátny podnik - OZ Sever (platný od 1. 5. 2024 do odvolania)

Cenník vianočných stromčekov a čečiny platný od 01.10.2022

STN 48 0511 Vianočné stromčeky

Cenník povoleniek na lov rýb v pstruhových revíroch 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/5557 474
Email: lesy.sever@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 359 ha
Lesnatosť: 55%
Drevinové zloženie: ihličnaté 60%, listnaté 40%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
72 236 ha
Ročná obnova lesa (2024): 557 ha, z toho 42 ha prirodzené zmladenie
Ročný objem ťažby (2024): 292 221 m3

Významné chránené celky:

 • Malá Fatra
 • Strážovské vrchy
 • Veľká Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)