Kontakty


ÚSTREDIE OZ Sever

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Nám. M. R. Štefánika 1
  • PSČ: 011 45
  • Mesto: Žilina
  • Telefón: 041/5557 474
  • Fax: 041/5622 484
  • Email: lesy.sever@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Jozef Valúch
------
0908 916 310 jozef.valuch@lesy.sk
Sekretariát Ing. Monika Jankechová 041 5557 474 0918 334 491 lesy.sever@lesy.sk
Personalista Ing. Tomáš Kalma 041 5557 467 0907 843 451
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Branislav Zacharovský 041 5557 482 0918 334 925
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Lukáš Holeša 041 5557 452 0917 677 043
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Norbert Jung
------
0918 335 319
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Zuzana Kindernajová
------
0918 335 316
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Pavol Tuchyňa
------
0918 335 780
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Eva Cabadajová
------
0918 335 929
------
Referent vnútornej správy Ing. Pavol Fulier
------
0918 334 935
------
Referent vnútornej správy Ivana Štefániková
------
0918 335 311
------
Referent ABT, BT ,TPO a CO, lesná pedagogika Ing. Ján Vojtek
------
0918 335 927
------
Vedúci výrobno - technického úseku Ing. Radovan Mikas
------
0918 335 309
------
Referent pre pestovanie, koordinátor aktivít projektu Ing. Karol Mušák
------
0918 335 364
------
Referent pre ťažbu Ing. Michal Kraus
------
0917 677 028
------
Referent pre ochranu lesa Ing. Gabriela Valúchová 041 5557 475 0918 335 374
------
Referent technickej prípravy výroby Ing. Jozef Gablík
------
0918 335 039
------
Referent mechanizácie Ing. Martin Masiarik 041 5557 480 0918 334 978
------
Referent ochrany prírody a krajiny, správa DVT Ing. Jana Ďurišová
------
0918 335 069
------
Vedúci ekonomického úseku Ing. Juraj Buzalka
------
0918 335 317
------
Referent pre plán, štatistiku a controlling Bc. Patrik Štrba 041 5557 479 0918 334 948
------
Hlavný účtovník Ing. Jana Červencová
------
0918 334 695
------
Účtovník Vladimíra Capandová 041 5557 459 0918 334 920
------
Účtovník Ing. Jana Macháleková 041 5557 458 0918 334 929
------
Účtovník Ing. Anna Šípková
------
0918 335 325
------
Finančník Jana Rovderová
------
0918 335 062
------
Mzdový účtovník, účtovník projektu Mária Falátová
------
0905 253 990
------
Správca informačného systému Ing. Roman Stašák
------
0917 649 803
------
Vedúci obchodného úseku Ing. Juraj Hlavoň
------
0918 335 382
------
Referent obchodu Ing. Martina Ivanková 041 5557 460 0918 334 933
------
Referent poľovníctva, lesoturistika, dispečer dopravy dreva Ing. Miroslav Plavý 041 5557 468 0918 334 975
------
Referent MTZ a nákupu Ing. Jana Mjartanová
------
0918 913 679
------
Fakturant Milan Vojtek 041 5557 464 0918 335 852
------
Fakturant Lýdia Harušincová
------
0918 335 326
------
Fakturant Mária Šimurdová
------
0918 335 072
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Rajecké Teplice Rajecká cesta 552, R. Teplice Ing. Miroslav Rybárik
------
0902 368 965
------
LS Žilina Pri Rajčianke 45, Žilina Ing. Vladimír Pavelčík
------
0918 334 974
------
LS Martin Kollárova 92, Martin Ing. Marek Korbeľ
------
0918 334 971
------
LS Turčianske Teplice SNP 545/142, T. Teplice Ing. Miroslav Gajdoš
------
0918 335 066
------
LS Púchov Vieska - Bezdedov 22, Púchov Ing. Peter Pagáč
------
0918 335 389
------
LS Považská Bystrica Orlové 300, Považská Bystrica Ing. Ján Osrman
------
0918 335 307
------
LS Čadca Ľ. Podjavorinskej 2207, Čadca Ing. Milan Franek
------
------
------
LS Stará Bystrica č. 321, Stará Bystrica Ing. Martin Lerner 041 4395 328 0918 335 056
------
ES Lednické Rovne Ul. Sv. Anny č. 121, Lednické Rovne Ing. Michal Drobný
------
0918 335 387
------
ES Konská Rajecká cesta 545, Konská Ing. Patrik Gabaj 041 5493 537 0905 649 895
------
ES Príbovce č. 223, Príbovce Radovan Brngal 043 4394 107 0918 334 917
------
ES Diviaky Poľnohospodárska 1126/3, Diviaky Ing. Roman Baniar 043 4920 085 0918 690 513
------
Hotel Lesník Kuzmányho 18, T. Teplice Agata Hrivnáková
------
0918 444 325
------
ES Orava č. 753, Oščadnica Alojz Zemaník 041 4335 145 0918 335 052
------
ES Oščadnica č. 752, Oščadnica Mgr. Milan Tomášek
------
0918 335 011
------
ES Považská Bystrica Zámostie 183, Považská Bystrica Ing. Vladimír Červeň
------
0918 335 376
------