Kontakty

 

Ponúkame možnosť prenájmu kancelárskych priestorov o celkovej výmere 169 m2. Priestory sú situované na druhom podlaží administratívnej budovy a rozdelené do ôsmych samostatných miestností na adrese: Orlové 300, 01701 Považská Bystrica. Prístup priamo na diaľnicu smer Žilina a Bratislava. Možnosť využitia parkovacích miest pri administratívnej budove. Priestor je voľný a v prípade záujmu o obhliadku alebo bližšie informácie kontaktovať:

Ing. Norbert Jung tel.: +421918335319, email.: norbert.jung@lesy.sk

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ponúkame možnosť prenájmu plochy o výmere 8695 m2  a kancelárskych priestorov v administratívnej budove (bývalý manipulačný sklad dreva). Budova je jednopodlažná s garážou situovaná na ulici Cementárska 664, 018 63 Ladce vedľa železničnej trate. Prístup priamo na diaľnicu smer Žilina a Bratislava. Plocha a priestory budovy sú ihneď voľné v prípade záujmu o obhliadku alebo bližšie informácie kontaktovať:

Ing. Norbert Jung tel.: +421918335319, email.: norbert.jung@lesy.sk

 

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/5557 474
Email: lesy.sever@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 359 ha
Lesnatosť: 55%
Drevinové zloženie: ihličnaté 60%, listnaté 40%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
72 236 ha
Ročná obnova lesa (2024): 557 ha, z toho 42 ha prirodzené zmladenie
Ročný objem ťažby (2024): 292 221 m3

Významné chránené celky:

 • Malá Fatra
 • Strážovské vrchy
 • Veľká Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)