Kontakty

Obrázky Logá projektu PL SK

Dňa 26.3.2019 bola v budove ústredia Odštepného závodu Sever slávnostne otvorená Enviroučebňa v rámci projektu "Vzdelávaním bližšie k prírode" spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Ponúkame programy lesnej pedagogiky v enviroučebni pre školy. Kapacita je 32 miest.

Pre viac informácií o projekte "Vzdelávaním bližšie k prírode" kliknite sem.


Kontaktná osoba: Ing. Ján Vojtek, tel. č.: 0918 335 927, e-mail: jan.vojtek@lesy.sk

Adresa enviroučebne: Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina