Lesnícke náučné chodníky

Zamestnanci š. p. LESY SR sa prostredníctvom rôznych podujatí a verejno-prospešných projektov snažia návštevníkom našich lesov predstaviť nielen prostredie, v ktorom sa pohybujú, ale populárnym a zrozumiteľným štýlom priblížiť význam lesníckej práce pre les a pre spoločnosť. Ideálnym spôsobom je realizácia tzv. lesníckych náučných chodníkov (LNCH), ktorých počet z roka na rok narastá. Doteraz ich š. p. LESY SR vybudoval 35 a to v rámci 26-ich odštepných závodov na celom území Slovenska. Ich veľkou prednosťou je, že každý z nich je niečim špecifický, výnimočný. Nielen tým, v akom prostredí sa nachádza, ale aj svojím zameraním, rôznym vnímaním a odkazmi svojich tvorcov. S podobnou aktivitou začínajú prichádzať aj iné organizácie (napr. mestské lesy), takže lesníckych náučných chodníkov je dnes na Slovensku podstatne viac. My Vám predstavíme tie naše nesúce nie len názov Lesnícky náučný chodník, ale aj tie na ktorých tvorbe LESY SR spolupracovali. 

Podrobnejší zoznam rôznych tematicky ladených náučných chodníkov naprieč Slovenskom, nájdete aj na webovej stránke www.naucnechodniky.eu/


 

Zvernica teplý vrch

  

 • Okres: Rimavská Sobota
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 3 km
 • Počet zastávok: 8

Tajch

  

 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 2,4/5,4 km
 • Počet zastávok: 7/16

sigord

  

 • Okres: Prešov
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 2,9 km
 • Počet zastávok: 14+10

Smolnícka osada

  

 • Okres: Gelnica
 • Kraj: Košický
 • Dĺžka: 4,4 km
 • Počet zastávok: 16

čierna mláka

  

 • Okres: Bardejov
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 1,9/3,7/3,9 km
 • Počet zastávok: 18

morské oko

  

 • Okres: Sobrance
 • Kraj: Košický
 • Dĺžka: 2,5 km
 • Počet zastávok: 9

Drienok

  

 • Okres: Revúca
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 3,3 km
 • Počet zastávok: 8

sobranecké kúpele

  

 • Okres: Sobrance
 • Kraj: Košický
 • Dĺžka: 1,8 km
 • Počet zastávok: 17

udava-solinka

  

 • Okres: Rimavská Sobota
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 3 km
 • Počet zastávok: 8

herlica

  

 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 2,5/4,5 km
 • Počet zastávok: 12

Zamutovská kolejka

  

 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 8 km
 • Počet zastávok: 15

Bila Hura

  

 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 2,5 km
 • Počet zastávok: 10+7

kamjana

  

 • Okres: Medzilaborce
 • Kraj: Prešovský
 • Dĺžka: 3,4 km
 • Počet zastávok: 7+1

oravská lesná

  

 • Okres: Námestovo
 • Kraj: Žilinský
 • Dĺžka: 4,3 km
 • Počet zastávok: 40

dunajskými luhmi

  

 • Okres: Dunajská Streda
 • Kraj: Trnavský
 • Dĺžka: 1,5+1,3 km
 • Počet zastávok: 5

majdán

  

 • Okres: Trnava
 • Kraj: Trnavský
 • Dĺžka: 5,9 km
 • Počet zastávok: 10

Moravany

  

 • Okres: Piešťany
 • Kraj: Trnavský
 • Dĺžka: 5,3 km
 • Počet zastávok: 4

pece (Pezinok)

  

 • Okres: Pezinok
 • Kraj: Bratislavský
 • Dĺžka: 4,7 km
 • Počet zastávok: 4

bolešov-Krivoklát

  

 • Okres: Ilava
 • Kraj: Trenčiansky
 • Dĺžka: 8,2 km
 • Počet zastávok: 21

jozefa Dekreta Matejovie

  

 • Okres: Banská Bystrica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 9,5 km
 • Počet zastávok: 13

Kľakovskou dolinou

  

 • Okres: Žarnovica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 32 km
 • Počet zastávok: 11

gazárka - lásek

  

 • Okres: Senica
 • Kraj: Trnavský
 • Dĺžka: 5 km
 • Počet zastávok: 12

Počúvadlo/Banský jarok

  

 • Okres: Banská Štiavnca
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 2,5 km
 • Počet zastávok: 8

duchonka-kulháň

  

 • Okres: Bánovce n B./Topoľčany
 • Kraj: Trenčiansky/Nitriansky
 • Dĺžka: 5,8 km
 • Počet zastávok: 22

trenčianske teplice

  

 • Okres: Trenčín
 • Kraj: Trenčiansky
 • Dĺžka: 4,1 km
 • Počet zastávok: 10

beskydská zelená cesta

 

 • Okres: Čadca
 • Kraj: Žilinský
 • Dĺžka: 32,6 km
 • Počet zastávok: 30

jelenecká-špania dolina

  

 • Okres: Banská Bystrica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 12,5 km
 • Počet zastávok: 5

zubria obora

  

 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky
 • Dĺžka: 2,5 km
 • Počet zastávok: 10

Haluzická tiesňava

  

 • Okres: Nové Mesto nad Váhom
 • Kraj: Trenčiansky
 • Dĺžka: 1,1 km
 • Počet zastávok: 4

dolná hora-pocta jarabine brekyňovej

  

 • Okres: Žilina
 • Kraj: Žilinský
 • Dĺžka: 3 km
 • Počet zastávok: 8

Park topoľčianky

  

 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky
 • Dĺžka: 2,5 km
 • Počet zastávok: 6

Pilsko

  

 • Okres: Námestovo
 • Kraj: Žilinský
 • Dĺžka: 4,7 km
 • Počet zastávok: 8

historický park palárikovo

 

 • Okres: Nové zámky
 • Kraj: Nitriansky
 • Dĺžka: 2,5 km
 • Počet zastávok: 7+8

kysucký detský les

 

 • Okres: Čadca
 • Kraj: Žilinský
 • Dĺžka: 0,7 km
 • Počet zastávok: 10

Medveďou cestičkou

  

 • Okres: Brezno
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 5,1/8,3 km
 • Počet zastávok: 6

podryba

  

 • Okres: Banská bystrica
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 0,2 km
 • Počet zastávok: 8

šumiac - kráľova hoľa

  

 • Okres: Brezno
 • Kraj: Banskobystrický
 • Dĺžka: 16 km
 • Počet zastávok: 16+6