Kontakty

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Rožňava, Jovická č. 2, 048 01 Rožňava

vyhlasuje

Verejnú dražbu surového dreva

Termín konania: 16.03.2021 - 18.03.2021

začiatok: 16.03.2021 o 7.00 hod, ukončenie: 18.03.2020. o 15.00 hod.

Miesto konania: Expedičný sklad Betliar

Akosť:

listnaté výrezy I. - III. akostnej triedy

Dreviny: dub, buk, jaseň, javor, smrekovec

Dražobný poriadok

Katalóg dražby

Vyhodnotenie dražby dreva

Vyhodnotenie dražby dreva po drevinách

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 058/ 7322 750-51

Email: lesyrz@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 120 494 ha
Lesnatosť: 61,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 30%, listnaté 70%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
35 481 ha
Ročná obnova lesa: 76ha
Ročná ochrana lesa: 4 442 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 140 000 m3

Významné chránené celky:

 • Muránska planina a Stolické vrchy

 • Slovenský kras

 • Volovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)

 • Podkovár veľký (Rhinolophus ferumequinum)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Podkovár južný (Rhinolophus ferrumequinum)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)

 • Feruľa sadlerova (Ferula sadleriana)