Kontakty

Cenník dreva na stiahnutie platný od 23.7.2019 - Cenník dreva od 23.7.2019

 

 

 

 

 

 

 

Cenník kočovania so včelstvami platný od 23.5.2019 - Cenník_kočovania

 

 

 

 

Cenník vianočných stromčekov platný od 6.12.2018 - Cenník vianočných stromčekov

 

 

 

 

 

 

Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY JE PREDAJ RYBÁRSKYCH POVOLENIEK UKONČENÝ.

 

Cenník pre lov rýb platný od 1.1.2016 - Cenník_rybolov_2016

Rybársky poriadok platný od 1.5.2019 - Rybársky_poriadok_2019

 

 

 

 

aktuality

Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY RYBÁRSKYCH POVOLENIEK JE PREDAJ UKONČENÝ.

Nový cenník kočovania so včelstvami - Cenník kočovania

Lesy s veľkým spoločenským významom  LVSV.pdf

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín Sumárny prehľad.pdf

Oznámenie o hodnotení obhospodarovania lesa s cieľom dosiahnutia certifikácie podľa požiadaviek Forest Stewardship Council - FSC.pdf

Plán ťažby na rok 2019                       plán2019.pdf

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421346909574

Email: lesyss@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 176 214 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
48 870 ha
Ročná obnova lesa: 378 ha
Ročný objem ťažby: 142 840 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

NEPREHLIADNITE

PREHLÁSENIE