Kontakty

Obrázok drevosklad

Cenník dreva na stiahnutie platný od 20.1.2020 - Cenník dreva od 20.1.2020 (PDF, 2,59 MB)

 

 

Obrázok Stromčeky 

Cenník vianočných stromčekov platný od 6.12.2018 - Cenník vianočných stromčekov (PDF, 378 kB)

 

 

 Obrázok ryby

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2020

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín oznamuje, že od 3.2.2020 začína predávať rybárske povolenia.

Rybárske povolenie je možné zakúpiť na LS Šaštín, Pod gaštanmi 1312, 90841 Šaštín Stráže v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 7,00 do 9,00 hod.

na LS Stupava, Železničná 865, 900 55 Lozorno v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 8,00 do 10,00 hod.

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2020 - povolenky (PDF, 393 kB)

Cenník pre lov rýb platný od 1.2.2020 - cenník_2020 (PDF, 153 kB)

Rybársky poriadok platný od 1.2.2020 - Rybársky_poriadok_2020 (PDF, 263 kB)

 

aktuality

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2020 - povolenky (PDF, 393 kB)

Oznámenie o hodnotení obhospodarovania lesa s cieľom dosiahnutia certifikácie podľa požiadaviek Forest Stewardship Council - FSC (PDF, 412 kB)

Lesy s veľkým spoločenským významom  LVSV (PDF, 806 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín Sumárny prehľad (PDF, 824 kB)

Plán ťažby na rok 2020                       plán 2020 (PDF, 4,86 MB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421346909561

Email: lesyss@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 176 214 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
48 870 ha
Ročná obnova lesa: 378 ha
Ročný objem ťažby: 142 840 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)