Kontakty

Cenník dreva platný od 1.10.2021 - Cenník dreva od 1.10.2021 (PDF, 2,60 MB) 

 

 

 

 

Cenník vianočných stromčekov platný od 1.10.2020 - Cenník vianočných stromčekov od 1.10.2020 (PDF, 148 kB)

 

 

 

 Obrázok ryby

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2021

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín oznamuje, že od 3.2.2021 začína predávať rybárske povolenia.

Rybárske povolenie je možné zakúpiť na LS Šaštín, Pod gaštanmi 1312, 90841 Šaštín Stráže v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 7,00 do 9,00 hod.

na LS Stupava, Železničná 865, 900 55 Lozorno v dňoch pondelok a štvrtok v čase od 8,00 do 10,00 hod.

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2021- povolenky (PDF, 396 kB)

Cenník pre lov rýb platný od 4.1.2021 - cenník_2021 (PDF, 296 kB)

Rybársky poriadok platný od 1.2.2020 - Rybársky_poriadok_2020 (PDF, 263 kB)

 

 

aktuality

Zverejnený cenník dreva platný od 1.10.2021 - cenník dreva od 1.10.2021 (PDF, 2,60 MB)

Oznámenie o predaji rybárskych povoleniek na rok 2021 - predaj rybárskych povoleniek 2021 (PDF, 396 kB)

Zverejnený cenník vianočných stromčekov platný od 1.10.2020 - cenník vianočných stromčekov(PDF, 148 kB) 

Zverejnený cenník pre lov rýb na rok 2021 - cenník pre lov rýb 2021 (PDF, 296 kB)

Oznámenie o hodnotení obhospodarovania lesa s cieľom dosiahnutia certifikácie podľa požiadaviek Forest Stewardship Council - FSC 2021(PDF, 395 kB)

Lesy s veľkým spoločenským významom  LVSV (PDF, 573 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín 2020 Sumárny prehľad (PDF, 631 kB)

Sumárny prehľad hospodárenia na OZ Šaštín 2019 Sumárny prehľad (PDF, 342 kB)

Plán ťažby na rok 2020                       plán 2020 (PDF, 4,86 MB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421346909561

Email: lesyss@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 176 214 ha
Lesnatosť: 31,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 37%, listnaté 63%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
48 870 ha
Ročná obnova lesa: 378 ha
Ročný objem ťažby: 142 840 m3

Významné chránené celky:

  • Malé Karpaty
  • Morava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Netopier ostrouchý (Myotis blythi)
  • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)
  • Sokol rároh (Falco cherrug)
  • Chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

 

Flóra:

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)