Kontakty


ÚSTREDIE OZ Šaštín

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Pri rybníku 1301
  • PSČ: 908 41
  • Mesto: Šaštín
  • Telefón: +421346909561
  • Fax: +421346909590
  • Email: lesyss@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Martin Mokráň +421346909563 +421918613036
------
sekretárka, referent CO a KR Zdenka Tománková +421346909561 +421918334801
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Miroslav Holický +421346909575 +421918334894
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Erika Rišková +421346909581 +421915843400
------
referent správy a man. majetku Bc. Jarmila Šedivá +421346909584 +421918334883
------
mzdový účtovník + personalista PhDr. Lýdia Smolarčíková +421346909583 +421918334807
------
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Alexander Deščík +421346909578 +421918334892
------
referent vnútornej správy JUDr.Tibor Čajka +421346909568 +421918334280
------
poverený vedením VTÚ, ťažbár, referent lesoturistiky Ing. Róbert Smolarčík +421346909564 +421918334810
------
referent poľovníctva, referent ekológie Ing. Lukáš Hulka +421346909581 +421918334844
------
pestovateľ Ing. Filip Flamík +421346909579 +421905488712
------
referent TPV, DVT Ing. Juraj Moravčík +421346909562 +421918333009
------
referent dopravy a mechanizácie Ivan Sokol +421346909574 +421915972615
------
referent MTZ a nákupu Vladimír Forman +421346909573 +421918334865
------
poverený vedením EOÚ, fakturant, Ing. Vlastimil Uhlík +421346909589 +421905488713
------
hlavný účtovník Ing. Mária Szöke Vaculková +421346909567 +421918334804
------
ref.pre plán, štat.a contr. Ing. Róbert Kuklovský +421346909565 +421918334882
------
účtovník Viera Majerčíková +421346909570 +421918334822
------
správca informačného systému Pavol Čomaj +421346909571 +421918334890
------
fakturant OVTS Viera Zeleňáková +421346909572 +421918334814
------
referent obchodu Jaroslav Begany +421346909577 +421918334836
------
finančník Ing. Anna Pagáčová +421346909588 +421918334808
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Šaštín Pod Gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín Stráže Ing. Radomír Nečas +421346592247 +421918334800
------
LS Holíč Zastávka č.2301, 90845 Gbely Ing. Martin Kašák
------
+421918334816
------
LS Moravský Ján so sídlom v Malackách Sasinkova 71, 901 01 Malacky Ing. Peter Swan
------
+421918688674
------
LS Lozorno Železničná 865, 900 55 Lozorno Ing. Marek Mlynárik +421265968418 +421918334001
------
LS Sološnica so sídlom v Rohožníku Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Ing. Roman Sasko
------
+421918334070
------
LS Stupava so sídlom v Lozorne Železničná 865, 900 55 Lozorno Ing. Ľubomír Pagáč +421265968418 +421918334827
------
ES Rohožník Kuchynská 7, 906 38 Rohožník Milan Konečník +421346588861 +421918334858
------
ES Gbely Zastávka č.2301, 90845 Gbely Ing. Jozef Skýpala
------
+421918334866
------