Kontakty

LS1 PezinokLS2 Píla, LS3 Majdán, LS5 MoravayLS6 Bratislava, LS7 Dechtice, SSK Smolenice-Ždiarno (2014)

Jelenia zver v jeseni

Daniel škvrnitý (Dama dama)

Zrúcanina hradu Ostrý kameň

Vstavač purpurový (Orchis purpurea)

Jasenec biely (Dictamnus albus)

hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana)

Nezábudka lesná (Myosotis sylvatica)

Budova ústredia v zime

NPR Roštún v jesenných farbách

Smolenice, Trnavská 12, sídlo OZ

Obec Smolenice

Smolenický zámok

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)