Kontakty


ÚSTREDIE OZ Trenčín

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Hodžova 38
  • PSČ: 911 52
  • Mesto: Trenčín
  • Telefón: 032/ 743 48 63
  • Fax: 032/ 743 15 94
  • Email: lesytn@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Stanislav Paučin 032 748 45 00 00918 333 198 stanislav.paucin@lesy.sk
sekretárka - pover. zast. Ing. Eva Bosková 032 748 45 00 00918 333 196 eva.boskova@lesy.sk
personalista, referent CO a KR Ing. Jarmila Hatalová 032 748 45 12 00918 333 946 jarmila.hatalova@lesy.sk
referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Zuzana Mihálová 032 748 45 05 00918 490 322 zuzana.mihalova@lesy.sk
referent správy a manažmentu majetku Ing. Ľuboslav Bacák 032 748 45 04 00918 333 948 luboslav.bacak@lesy.sk
Referent TPV, ref. BT, TPO, pover. vedením VTÚ Ing. Ľubomír Lobotka 032 748 45 16 00918 333 926 lubomir.lobotka@lesy.sk
pestovateľ OZ, refer. ochr. lesa Ing. František Hudák 032 748 45 02 00918 333 937 frantisek.hudak@lesy.sk
ťažbár OZ, verejný obstarávateľ Ing. Karol Oravec 032 748 45 03 00918 333 195 karol.oravec@lesy.sk
referent ekológie, lesoturistika, Ing. Eva Bošková 032 748 45 30 00918 333 196 eva.boskova@lesy.sk
referent dopravy a mechanizácie a vnútornej správy Ing. Anton Zahradník 032 748 45 31 00918 333 291 anton.zahradnik@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu, koordin. priamych podpôr Ing. Peter Šťastný 032 748 45 18 00918 333 391 peter.stastny@lesy.sk
dispečer dopr. dr., ref. poľovníctva Ing. Juraj Jakubček 032 748 45 08 00918 333 397 juraj.jakubcek@lesy.sk
plán, štat., controlling, účtovník proj., pov. ved. EOÚ Ing. Michal Kováčik 032 748 45 20 00918 334 335 michal.kovacik@lesy.sk
hlavny uctovnik (OZ) Dáša Pavlovičová 00327484527 00918 333 199 dasa.pavlovicova@lesy.sk
účtovník Marcela Barišová 032 748 45 26 00918 333 293 marcela.barisova@lesy.sk
mzdový účtovník, správca informačného systému Ing. Jaroslav Kobza 032 748 45 32 00918 333 944 jaroslav.kobza@lesy.sk
finančník Ing. Marián Čerepan 032 748 45 20 00918 335 344 marian.cerepan@lesy.sk
fakturant dreva, ostat. výrobkov, tovarov a služieb Ing. Jaroslav Sjekel 032 748 45 15 00918 335 851 jaroslav.sjekel@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
LS Nemšová 914 41 Nemšová, Závadska 38 Ing. Ľubica Harničárová 032 659 82 58 00918 333 947 lubica.harnicarova@lesy.sk
------
Ing. Marek Šumaj
------
00918 333 197 marek.sumaj@lesy.sk
------
Anna Ondreičková
------
00918 333 906 anna.ondreickova@lesy.sk
LS Dubodiel 913 23 Dubodiel 170 Ing. Rudolf Svrček 032 659 68 43 00918 333 920 rudolf.svrcek@lesy.sk
------
Ing. Peter Slavik
------
00918 334 170 peter.slavik@lesy.sk
------
Ing. Jana Svrčková
------
00918 333 921 jana.svrckova@lesy.sk
LS Drietoma 913 03 Drietoma 42 Ing. Tomáš Krčmárik 032 649 95 70 00918 333 919 Tomas.Krcmarik@lesy.sk
------
Ing. Dana Bulejková
------
00918 333 299 dana.bulejkova@lesy.sk
------
Tomáš Janiš
------
0905 533 993 tomas.janis@lesy.sk
LS Nové Mesto nad Váhom 915 01 Nové Mesto n. V., Krčmeriho3 Ing. Ivan Jurík 032 771 21 01 00918 333 938 ivan.jurik@lesy.sk
------
Ladislav Baranovič
------
00918 333 933 ladislav.baranovic@lesy.sk
------
Rastislav Mikláš
------
00918 333 930 rastislav.miklas@lesy.sk
LS Kšinná so sídlom v Uhrovci 956 41 Uhrovec, Ul. kpt. Nálepku 39625 Ing. Peter Bulejko 038 769 44 50 00918 334 173 Peter.Bulejko@lesy.sk
------
Ing. Vladimír Podlucký
------
00918 333 290 vladimir.podlucky@lesy.sk
ES Trenčianska Turná Belá 188118, 913 21 Trenčianská Turná Roman Homola 032 658 34 17 00918 333 395 es.turna@lesy.sk
ES Bánovce nad Bebravou Partizánska 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou Marián Kyselica 038 760 27 70 00918 333 390 es.banovce@lesy.sk
Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál Antonstál 811/5,914 41 Nemšová Ing. Róbert Minárik +421 32 659 80 00 00918 333 297 antonstal@lesy.sk