Kontakty


ÚSTREDIE OZ Považie

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Hodžova 38
  • PSČ: 911 01
  • Mesto: Trenčín
  • Telefón: 032/ 743 48 63
  • Fax: 032/ 743 15 94
  • Email: lesy.povazie@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
------
------
Riaditeľ OZ Ing. Róbert Kiš 032 748 45 00 00918 333 599 robert.kis@lesy.sk
Sekretárka Ing. Eva Bosková 032 748 45 00 00918 333 196 eva.boskova@lesy.sk
Personalista, lesná pedagogika Ing. Jarmila Hatalová 032 748 45 12 00918 333 946 jarmila.hatalova@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Zuzana Mihálová 032 748 45 05 00918 490 322 zuzana.mihalova@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Jozef Paľo --- 00918 333 615 Jozef.Palo@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Ľuboslav Bacák 032 748 45 04 00918 333 948 luboslav.bacak@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Mária Ondrišová --- 00905 703 749 Maria.Ondrisova@lesy.sk
Referent vnútornej správy Ing. Roman Igaz 032 748 45 20 00918 333 604 roman.igaz@lesy.sk
Referent ABT, BT a TPO Mgr. Juraj Pružinec --- 00918 335 349 Juraj.Pruzinec@lesy.sk
MD Ing. Alexandra Spevárová --- 00918 333 695 Alexandra.Spevarova@lesy.sk
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Stanislav Paučin 032 748 45 17 00918 333 198 Stanislav.Paucin@lesy.sk
Referent pre PBHL, pestovateľ Ing. Petra Jankejová 032 748 45 00 00918 333 622 petra.jankejova@lesy.sk
Referent pre PBHL, ťažbár Ing. Karol Oravec 032 748 45 00 00918 333 195 karol.oravec@lesy.sk
Referent pre ochr. lesa, ref. ochr. prír. a krajiny Ing. Tomáš Krčmárik 032 748 45 02 00918 333 919 tomas.krcmarik@lesy.sk
Referent tech. prípravy výroby Ing. Ľubomír Lobotka 032 748 45 16 00918 333 926 lubomir.lobotka@lesy.sk
Referent mechanizácie Ing. Anton Zahradník 032 748 45 31 00918 333 291 anton.zahradnik@lesy.sk
Správa DVT a koordinátor aktivít projektu Ing. Eva Bettáková 032 748 45 00 00918 333 610 eva.bettakova@lesy.sk
Vedúci ekonomického úseku Ing. Michal Kováčik 032 748 45 20 00918 334 335 michal.kovacik@lesy.sk
Referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Michal Kováčik 032 748 45 20 00918 334 335 michal.kovacik@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Miroslav Petráš 032 748 45 00 00918 333 667 Miroslav.Petras@lesy.sk
Učtovník Ing. Romana Hanková 032 748 45 00 00917 462 526 Romana.Hankova@lesy.sk
Finančník Ing. Margareta Gatialová 032 748 45 00 00918 333 621 Margareta.Gatialova@lesy.sk
Správca informačného systému Ing. Jaroslav Kobza 032 748 45 14 00918 333 944 jaroslav.kobza@lesy.sk
Mzdový účtovník, účtovník projektu Zuzana Varhaníková 032 748 45 00 00917 462 411 Zuzana.Varhanikova@lesy.sk
MD Ing. Zuzana Petrišáková
------
------
Zuzana.Petrisakova@lesy.sk
MD Ing. Michaela Haščáková
------
------
michaela.hascakova@lesy.sk
Vedúci obchodného úseku Ing. Miroslav Botka 032 748 45 13 00918 333 191 Miroslav.Botka@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Jaroslav Sjekel 032 748 45 00 00918 335 851 jaroslav.sjekel@lesy.sk
Referent poľovníctva Ing. Juraj Jakubček 032 748 45 18 00918 333 397 juraj.jakubcek@lesy.sk
Dispečer dopravy dreva Ing. Maria Petrášová 032 748 45 00 00918 333 639 Maria.Petrasova@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Ing. Peter Šťastný 032 748 45 18 00918 333 391 peter.stastny@lesy.sk
Fakturant Ing. Miroslav Václavík 032 748 45 29 00918 333 623 Miroslav.Vaclavik@lesy.sk
Fakturant Bc. Kristína Košíková 032 748 45 26 00917 461 874 kristina.kosikova@lesy.sk
MD Ing.Lenka Pajtinková
------
------
lenka.pajtinkova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
LS Trenčín 914 41 Nemšová, Závadska 38 Ing. Marian Čerepan 032 659 82 58 00918 335 344 Marian.Cerepan@lesy.sk
------
Ing. Marek Šumaj
------
00918 333 197 marek.sumaj@lesy.sk
------
Ing. Michal Potfaj
------
00917 677 012 michal.potfaj@lesy.sk
LS Dubodiel 913 23 Dubodiel 170 Ing. Rudolf Svrček 032 659 68 43 00918 333 920 rudolf.svrcek@lesy.sk
------
Ing. Peter Slavik
------
00918 334 170 peter.slavik@lesy.sk
LS Nové Mesto nad Váhom 915 01 Nové Mesto n. V., Krčmeriho3 Ing. Ivan Jurík 032 771 21 01 00918 333 938 ivan.jurik@lesy.sk
------
Ladislav Baranovič
------
00918 333 933 ladislav.baranovic@lesy.sk
------
Rastislav Mikláš
------
00918 333 930 rastislav.miklas@lesy.sk
------
Ing. Dana Bulejková
------
00918 333 299 dana.bulejkova@lesy.sk
LS Bánovce nad Bebravou 956 41 Uhrovec, Ul. kpt. Nálepku 39625 Ing. Peter Bulejko 038 769 44 50 00918 334 173 Peter.Bulejko@lesy.sk
------
Ing. Vladimír Podlucký
------
00918 333 290 vladimir.podlucky@lesy.sk
------
Ing. Jozef.Kropil
------
00918 333 617 Jozef.Kropil@lesy.sk
LS Duchonka Pri Majeri 728, 956 22 Prašice Ing. Dušan Mikuš 038 539 12 94 00918 333 626 Dusan.Mikus@lesy.sk
------
Ing. Andrej Halmo
------
00918 333 627 Andrej.Halmo@lesy.sk
------
Ing. Boris Lech
------
00918 333 628 Boris.Lech@lesy.sk
------
Ing. Martin Schneider
------
00918 334 281 Martin.Schneider@lesy.sk
------
Jaroslav Štraus
------
00918 333 632 Jaroslav.Straus@lesy.sk
LS Nitrianske Rudno Pod Borinou 168, 972 26 Nitrianske Rudno Ing. Miloš Pilát 046 542 26 07 00918 333 613 Milos.Pilat@lesy.sk
------
Roman Balucha
------
00918 333 662 Roman.Balucha@lesy.sk
------
Ondrej Minar
------
00918 333 664 Ondrej.Minar@lesy.sk
LS Nitrianske Pravno Nádražná 23, 972 13 Nitrianske Pravno Ing. Miloš Vaňo 046 544 62 32 00918 333 684 Milos.Vano@lesy.sk
------
Ing. Emil Šoltýs
------
00918 333 620 Emil.Soltys@lesy.sk
------
Ing. Michal Kešelák
------
00918 333 680 Michal.Keselak@lesy.sk
------
Ing. Jozef Bobok
------
00918 444 040 Jozef.Bobok@lesy.sk
LS Prievidza Skladová ulica č. 11, 971 01 Prievidza Ing. Marcel Trgiňa 046 542 26 07 00918 333 612 Marcel.Trgina@lesy.sk
------
Peter Belak
------
00918 333 673 Peter.Belak@lesy.sk
------
Ing. Branislav Fasanek
------
00918 333 602 Branislav.Fasanek@lesy.sk
------
Ing. Mária Mokrá
------
00918 333 611 Maria.Mokra@lesy.sk
ES Nitrianske Pravno Nádražná 23, 972 13 Nitrianske Pravno Ľubomír Obert 046 544 62 83 0918 690 512 es.nitrianskepravno@lesy.sk
ES Trenčianska Turná Belá 188118, 913 21 Trenčianská Turná Rastislav Gunár 032 658 34 17 00918 333 295 es.turna@lesy.sk
ES Bánovce nad Bebravou Partizánska 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou Marián Kyselica 038 760 27 70 00918 333 390 es.banovce@lesy.sk
ES Topoľčany Mojmírova 4, 955 01 Topoľčany Juraj Blaho 038 522 43 38 00918 690 511 es.topolcany@lesy.sk
Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál Antonstál 811/5,914 41 Nemšová Ing. Róbert Minárik 032 659 80 00 00918 333 297 antonstal@lesy.sk