Kontakty

 

 

LOKALIZÁCIA: Východne od obce Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
PRÍSTUP: Z obce Kočovce pri autobusovej zastávke smerom k ZŠ a pokračovať okolo cintorína

Prevádzkovateľ:
LESY SR, š. p., Odštepný závod Trenčín, 
Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Strelištia:                  
SKEET, TRAPO-SKEET, VYSOKÁ VEŽA, VLEČKA ZAJAC, VLEČKA LÍŠKA, VLEČKA DIVIAK, STACIONÁRNY TERČ MALOKALIBROVKA

Správca strelnice:   Ľuboš Gajdošíkl (číslo tel. +421 918 335 279)

Kontakt:
Príjem objednávok:
tel. +421 32 748 45 00
mobil: +421 918 333 599
fax: +421 32 743 15 94

email: robert.kis@lesy.sk 

O strelnici

Prevádzkový poriadok

Schéma strelnice

Cenník

AKTUALITY

Lesy s veľkým spoločenským významom
Viac ... (pdf)

Program starostlivosti o les
Viac ... 

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
Vlastník – prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesytn@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 169 204 ha
Lesnatosť: 42,4%
Drevinové zloženie: ihličnaté 21%, listnaté 79%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
36 514 ha
Ročná obnova lesa:     160 ha z toho prirodzená
                                                obnova 56%

Ročný objem ťažby: 165 395 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 43 650 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Trenčín
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521)  SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 13. septembra 2015 do 12. septembra 2020. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
21 363 ha a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ 15 458 ha.

 

>Certifikát FSC

>Osvedčenie PEFC

 

PREHLÁSENIE

 

Bližšie info