Kontakty


ÚSTREDIE OZ Vihorlat

 • Kontakty na OZ

 • Adresa: Čemernianska 136
 • PSČ: 093 03
 • Mesto: Vranov
 • Telefón: 057/ 442 3769
 • Fax: 057/ 442 3811
 • Email: lesy.vihorlat@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing. Jaroslav Uchaľ
------
0907955115
------
sekretárka Lucia Zolovčíková O57 7860112 0918334738
------
referent správy LP a reprivatizácie Ing. Miroslav Bača
------
0907934823
------
referent správy a manažmentu majetku Mgr. Silvia Petríková
------
0907956336
------
Personalista Ing.Ivana Chalmovanská
------
0918931159
------
Referent vnútornej správy Ing. Igor Sopoliga
------
0905443059
------
referent správy LP a reprivatizácie Ing.Slavomíra Sotáková
------
0918333814
------
referent ABT, BT, TPO Michal Dobranský
------
0905565318
------
referent správy a manažmentu majetku Ing. Erika Hasinová
------
0918334733
------
lesná pedagogika Ing. Monika Mikulášková
------
0907732517
------
referent správy LP a reprivatizácie Ing. Slavomír Novák
------
0915157682
------
vedúci výrobno-technického úseku úseku Ing. Peter Pšak
------
0918333802
------
referent pre ťažbu Ing. Ján Hruškovic
------
0907956339
------
referent pre pestovanie Ing. Radoslav Dudjak
------
0907732519
------
referent technickej prípravy výroby Ing.Alexander Ivančo
------
0918498609
------
referent mechanizácie Ing. Ondrej Bilec
------
0918335964
------
Správa drobných vodných tokov,koor.akt.projektu Dušan Kovaľ
------
0918333820
------
referent pre ochranu lesa Ing. Marián Sejna
------
0918333845
------
vedúci ekonomického úseku Ing. Ján Zengevald
------
0918334775
------
referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Marián Baran
------
0907955114
------
Hlavný účtovník Marta Brečková
------
0917987454
------
Účtovník Mgr. Katarína Lapková
------
0905867029
------
Finančník Ing. Silvia Kováčová
------
0918335655
------
Správca informačného systému Mgr. Tomáš Halický
------
0907918350
------
Mzdový účtovník+účtovník projektu Jana Mackaľová
------
0905425207
------
účtovník Mgr. Miroslava Veselinyová
------
0918334398
------
vedúci obchodného úseku Ing. Jozef Staško
------
0918333800
------
referent obchodu Ing.Jaroslav Dolobáč
------
0918335874
------
referent poľovníctva Ing. Matúš Hanko
------
0918333804
------
referent MTZ a nákupu Ing.Ján Staško
------
0918333806
------
dispečer dopravy dreva Marián Kondžura
------
0918333874
------
fakturant Helena Turcmanovičová
------
0918334747
------
fakturant Bc.Daniela Popovičová
------
0918334762
------
fakturant Ingrid Merganičová
------
0917677013
------
turizmus Ing. Katarína Vasková
------
0917374919
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
------
------
------
------
riaditeľ OZ Čemernianska 136, 09303 Vranov n/T Ing. Jaroslav Uchaľ
------
0907955115
------
250200 LS Zámutov - vedúci LS Zamutov č.158 Ing. Ľuboš Tuľak
------
0907287770
------
250200 LS Zámutov - technik LS Zamutov č.158 Bc. Martin Ďurik
------
0918334704
------
250200 LS Zámutov - technik LS Zamutov č.158 Peter Bezek
------
0918335879
------
250200 LS Zámutov - technik LS Zamutov č.158 Ing. Jozef Sisák
------
0918333872
------
250300 LS Koškovce - vedúci LS Kudlovska č.1 ,Humenné Ing. Miroslav Brečka
------
0905452654
------
250300 LS Koškovce - technik LS Kudlovská č.1 , Humenné Ing. Martin Orenič
------
0918756202
------
250300 LS Koškovce - technik LS Kudlovská č.1, Humenné Ing. Gabriel Lancoš
------
0918334486
------
250300 LS Koškovce - technik LS Kudlovská č.1, Humenné Miroslav Brečka
------
0918334746
------
250400 LS Stropkov - vedúci LS Ul. Matice slovenskej č. 1765, 091 01 Stropkov Ing. Ladislav Jackanin
------
0918335226
------
250400 LS Stropkov - technik LS Ul. Matice slovenskej č. 1765, 091 01 Stropkov Ing. Jana Kubov
------
0917677004
------
250400 LS Stropkov - technik LS Ul. Matice slovenskej č. 1765, 091 01 Stropkov Ing. Marián Verba
------
0907918357
------
250400 LS Stropkov - technik LS Ul. Matice slovenskej č. 1765, 091 01 Stropkov
------
------
------
250500 LS Medzilaborce - vedúci LS Dobrianskeho č.16, Medzilaborce Ing. Peter Pichonský
------
0918932030
------
250500 LS Medzilaborce - technik LS Dobrianského č. 16, Medzilaborce Dušan Gramata
------
0918334726
------
250500 LS Medzilaborce - technik LS Dobrianskeho č.16, Medzilaborce Juraj Savarij
------
0905443087
------
250500 LS Medzilaborce - technik LS Dobrianskeho č.16, Medzilaborce Ing.Stanislav Petrovaj
------
0918334777
------
250600 LS Udavské - vedúci LS Udavské č.87 Ing. Martin Čikovský
------
0918334731
------
250600 LS Udavské - technik LS Udavské č.87
------
------
------
250600 LS Udavské - technik LS Udavské č.87 Ing. Tomáš Firko
------
0907911606
------
250600 LS Udavské - technik LS Udavské č.87 Ing. Milan Ferko
------
0918334290
------
250800 LS Turcovce - vedúci LS Sedliská č. 195 Ing. Juraj Krišta
------
0918334701
------
250800 LS Turcovce - technik LS Sedliská č. 195 Ing. Matej Foltán
------
0918334781
------
250800 LS Turcovce - technik LS Sedliská č. 195 Ing. Ľuboš Vaško
------
0907732518
------
250800 LS Turcovce - technik LS Sedliská č. 195 Ing. Marek Činčera
------
0918335910
------
251000 LS Sečovce - vedúci LS Kollárova 4, 07801 Sečovce Ing. Jaroslav Ferko
------
0918333823
------
251000 LS Sečovce - technik LS Kollárova 4, 07801 Sečovce Ing. Jozef Prokop
------
0918416693
------
251000 LS Sečovce - technik LS Kollárova 4, 07801 Sečovce Ing. Marián Kočiško
------
0918333833
------
251000 LS Sečovce technik LS Kollárova 4, 07801 Sečovce Ing. Tomáš Kičinko
------
0917375709
------
251100 LS Remetské Hámre - vedúci LS Kúpeľská 69, 07301 Sobrance Ing.Martin Kráľ
------
0918333801
------
251100 LS Remetské Hámre - technik LS Kúpeľská 69, 07301 Sobrance Ing. Štefan Balog
------
0918333881
------
251100 LS Remetské Hámre - technik LS Kúpeľská 69, 07301 Sobrance Ing. Michal Sejna
------
0918333810
------
251100 LS Remetské Hámre - technik LS Kúpeľská 69, 07301 Sobrance Ing. Marek Sejna
------
0918335299
------
251100 LS Remetské Hámre - technik LS Kúpeľská 69, 07301 Sobrance Ing. Igor Gavula
------
0918333843
------
251400 MES Michalovce S.H. Vajanského 1, 07101 Michalovce Jaroslav Šarik
------
0918333805
------
251400 MES Michalovce S.H. Vajanského 1, 07101 Michalovce Marián Marcin
------
0918333868
------
251400 MES Michalovce S.H. Vajanského 1, 07101 Michalovce
------
------
------
251500 MES Sečovce Kollárova 4, 07801 Sečovce Jozef Puškár
------
0918333829
------
251600 MES Vranov Čemernianska 136, Vranov nad Topľou Ing. Matúš Samsely
------
0908792985
------
251600 MES Vranov Čemernianska 136, Vranov nad Topľou Peter Gera
------
0907918353
------
251600 MES Vranov Čemernianska 136, Vranov nad Topľou Marián Gera
------
0918334767
------
251800 MES Udavské Udavské č. 251 Ing. Vladimír Chovanec
------
0917138058
------
251800 MES Udavské Udavské č. 251 Marek Bacák
------
0917611272
------
251800 MES Udavské Udavské č. 251
------
------
------
251800 MES Udavské Udavské č. 251
------
------
------
251900 MES Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom č. 319 Matúš Šalata
------
0918334771
------
251900 MES Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom č. 319 Stanislav Brečka
------
0918334741
------
251900 MES Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom č. 319 Ľuboš Kolomazník
------
0918334764
------

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 057/ 442 3769

Email: lesy.vihorlat@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Katastrálna výmera: 475976,55 ha
Lesnatosť: 48,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 12%, listnaté 88%

Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 77252,74 ha                                            

Štátne: 65952,55 ha,

Neštátne: 11300,19 ha

Lesné porasty

Hospodárske lesy: 62567,69 ha,                    

Lesy osobitného určenia: 4269,12 ha,                  

Lesy účelové  4166,63 ha            
Ročná obnova lesa: 222 ha
Ročná ochrana lesa: 15 tis. €
Ročný objem ťažby: 206 000 m

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Laborecká vrchovina

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat

 • Medzibodrožie

 • Senné

 • Východoslovenská nížina

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 • Chochlačka bielokrká (Aythya nyroca)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)

 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)

 • Poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica)