Kontakty

 

Lesy Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Považie
Vás POZýva na
DRAŽBU DREVA
výrezov I.- III.  triedy akosti DrevÍn:

 

Dražba dreva OZ Považie,                 ES Bánovce n/B

objem

 

Dražba dreva OZ Považie,                 ES Trenčianska Turná

objem

BK

35,40

 

BK

161,07

DB

289,67

 

DB

29,18

JS

7,53

 

DG

8,75

SC

69,69

 

JS

6,73

Celkový súčet

402,29

 

SC

48,77

     

Celkový súčet

254,50

Spolu OZ Považie

656,79

 

Dražba sa uskutoční v dňoch 21.3.2023 – 24.3.2023

(denne od 7:30 hod do 14:00 hod) v priestoroch:
ES Bánovce nad Bebravou
Partizánska 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou,+421918333390
ES Trenčianska Turná
Belá 1881/18, 913 21 Trenčianska Turná, +421918333295

Termín pre odovzdanie ponúk: do 24.3.2023 do 14 00 hod. na príslušnom ES.
Vyhodnotenie bude 28.3.2023 do 14:00 hod. zverejnené na https://www.lesy.sk/ a v priestoroch príslušného ES.
Úplná ponuka tovaru bude zverejnená na www.lesy.sk deň pred konaním dražby.
Radi privítame všetkých záujemcov

Bližšie informácie:
Tel. č. 0918333295, 0918333390, 0918333191, 0918333395
e-mail: miroslav.botka@lesy.sk, stanislav.paucin@lesy.sk

Ing. Róbert Kiš
vedúci OZ Považie

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Stiahnutie:

 

Dražobný poriadok OZ Považie I.Q 2023..pdf

Katalog a vyhodnotenie drazby drevai 1_Q_2023 oz povazie.xlsx

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

AKTUALITY

Lesy s veľkým spoločenským významom
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Opatová
LC Trenčianske Stankovce
LC Patrovec
LC Nové Mesto nad Váhom
LS Stará Turá
LC Slatina nad Bebravou
LC Kšinná

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
Vlastník – prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesytn@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 330 ha
Ročná obnova lesa:     93 ha 

Ročný objem ťažby: 279 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 43 650 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie
je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521) 
SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 22. septembra 2022 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
72 329,51 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

PREHLÁSENIE (PDF, 212 kB)

Bližšie info