VLM skúška

Významné lokality zaraďuje UNESCO do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. To bolo inšpiráciou aj pre štátny podnik LESY Slovenskej republiky, ktorý prírodné, stavebné, technické a umelecké pamiatky spojené s lesníckou históriou Slovenska zaraďuje do kategórie "významných lesníckych miest". Týmto miestam venujú lesníci zvýšenú pozornosť a označujú ich jednotnými informačnými tabuľami.

MAPA 
Významné lesnícke miesta

Doposiaľ boli na Slovensku vyhlásené tieto „významné lesnícke miesta":


 

Poľovnícky zámok topoľčianky

  

 • Mesto: Topoľčianky
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne

Park v topoľčiankach

  

 • Mesto: Topoľčianky
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne

Poľovnícky zámok topoľčianky

   

 • Mesto: Topoľčianky
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne

Park v topoľčiankach

   

 • Mesto: Topoľčianky
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Kraj: Nitriansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne

Poľovnícky zámoček Topoľčianky

Park v Topoľčiankach

Dielo Alojza Štróbla v Topoľčiankach

Lesnícky cintorín na Čiernom Váhu

Lesnícka osada Čierny Váh

Kaštielik Morské Oko

Lesnícka škola Remetské Hámre

Rodný dom Dr.h.c., prof. Ing. Miroslava Stolinu, DrSc. - Sobrance

Teplotný rekord Vígľaš

Šútovská skala

Budova Generálneho riaditeľstva LESOV SR, š.p.

Budova Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku

Oravská lesná železnica Zákamenné

Partizánska základňa Matúšová (informačná tabuľa)

Pomník prof. Bezačinského na Kulháni

Zubria zvernica Topoľčianky

Lesnícka ulica v Liptovskom Hrádku

Žrebčín na Veľkej lúke

Pamätník a chránené stromy profesora Wilckensa na Repišti

Pamätník palatína Jozefa na Čiernom Váhu

Lesnícke arborétum Liptovský Hrádok

Lesnícka osada Kyslinky

Rudolf Geschwind v Krupine

Haluzická tiesňava

Plavebný kanál Zlatá Baňa- Solivar

Pamätníky J.D. Matejovie v oblasti Starých Hôr

Špaňodolinský banský vodovod

Zemný most Pokúty pri Žarnovici

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

Štátna lesná správa Zamutov

Lesnícky skanzen Čierny Balog - Vydrovo (tabuľa)

Tajch Hrončok Čierny Balog

Tunel Vojtecha Kelemena pri Lopeji

Vysoká pec na Troch Vodách

Podlavické výmole pri Banskej Bystrici

Chata prof. Komárka

Múzeum svätý Antol

Budova Národného lesníckeho centra

Vodný žľab Rakytovo

Rowlandovské lesné pamätníky

Pamätný exkurzný kameň

Poľovnícky zámok Antonstál

Žemberovský dom v Banskej Štiavnici

Lovecký zámoček Okrúhly vrch

Greinerove pamätníky

Technická univerzita vo Zvolene

Hrhovské (ne)stustnuté stráne

Považská lesná železnica Čierny Váh