Kontakty

 

 

LOKALIZÁCIA: Východne od obce Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
PRÍSTUP: Z obce Kočovce pri autobusovej zastávke smerom k ZŠ a pokračovať okolo cintorína

Prevádzkovateľ:
LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie, 
Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Strelištia:                  
SKEET, TRAPO-SKEET, VYSOKÁ VEŽA, VLEČKA ZAJAC, VLEČKA LÍŠKA, VLEČKA DIVIAK, STACIONÁRNY TERČ MALOKALIBROVKA

Správca strelnice:   Pavol Haluza číslo tel. +421 918 333 916

Kontakt:
Príjem objednávok:
tel. +421 32 748 45 00
mobil: +421 918 333 599
 

email: robert.kis@lesy.sk 

O strelnici (PDF, 313 kB) 

Prevádzkový poriadok (PDF, 463 kB)

Schéma strelnice (PDF, 56 kB)

 

AKTUALITY

Veľké spoločenské hodnoty
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Vestenice
LC Nitrianske Rudno
LC Valaská Belá
LC Uhrovec

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
1. Prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

2. Opis porastov, plán hospodárskych opatrení, realizované činnosti v rátane mapových podkladov sú verejne dostupné na  https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesy.povazie@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 432 ha
Ročná obnova lesa:     74 ha 

Ročný objem ťažby: 265 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 62 970 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie
je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521) 
SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 22. septembra 2022 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
72 329,51 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

Prehlásenie

Prehlásenie

Proces riesenia sporov