Kontakty


ÚSTREDIE OZ Prešov

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Obrancov mieru 6
  • PSČ: 080 01
  • Mesto: Prešov
  • Telefón: 051/ 74 64 765
  • Fax: 051/ 74 64 764
  • Email: lesy.po@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Ing. Martin Vanous 051/7464710
------
------
Referent vnútornej správy - sekretárka OZ Mgr. Zuzana Koncová 051/7464711 0918334141
------
Referent správy pozemkov a reprivatizácie Ing. Ľuboslav Kolesár
------
0918335208
------
Referent správy a manažmentu majetku Jozef Tóma
------
0907923222
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Peter Eliáš
------
0918335788
------
Personalista a mzdový účtovník Ing. Marek Jevčin
------
0918335205
------
Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany Ing. Peter Miščík 051/7464712 0907923220
------
Referent ochrany lesa, poverený vedením VTÚ Ing. Pavel Mikluš 051/7464720 0905713080
------
Referent poľovníctva a referent ekológie Ing. Jozef Vertáľ 051/7464721 0918335210
------
Ťažbár a dispečer dopravy dreva Ing. Martin Fecko 051/7464722 0918334140
------
Referent pestovania Ing. Valéria Čarná 051/7464723 0918808920
------
Dispečer dopravy dreva a referent ekológie Ing. Jozef Vertáľ
------
0918335210
------
Referent dopravy a mechanizácie Mária Leláková 051/7464725 0918334148
------
Referent MTZ a nákupu Igor Prevužňák 051/7464726 0915796391
------
Referent TPV a koordinátor aktivít projektu a VO Ing. Peter Fedor
------
0907916612
------
Ref. pre plán štatistiku a controlling pov vedením EOÚ Ing. Róbert Mušinka 051/7467730 0918444311
------
Hlavný účtovník Ing. Štefan Referovič 051/7464714 0918334112
------
Účtovník Ing. Anna Fedorková 051/7464732 0918334122
------
Finančník OZ Štefánia Macejová 051/7464734 0918334120
------
Správca informačného systému Ing. Maroš Frištik 051/7464735 0905707926
------
Referent obchodu Ing. Dušan Damankoš 051/7464736 0918334119
------
Fakturant dreva Ľubomír Hlipala 051/7464737 0905816138
------
Fakturant ost. tovatov a služieb Ing. Štefan Fedorko
------
0918334142
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Lesná správa Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 19, 052 01 Spišská Nová Ves 053/4426256
------
ls.spisskanovaves@lesy.sk
Vedúci Lesnej správy
------
------
------
------
Technik Ť - poverený riadením LS
------
Ing. Eugen Šandrik
------
0905 713 085
------
Technik P
------
Ing. Ján Kašpárek
------
0908 992 827
------
Vedúci LO Košiarny Briežok
------
Silver Lapšanský
------
0905 741 911
------
Vedúci LO Levoča
------
Vladimír Varga
------
0905 707 934
------
Vedúci LO Turník
------
Bc. Juraj Kukura
------
0917504521
------
Vedúci LO Rudňany
------
Ing. Róbert Pekár
------
0918 334 121
------
Vedúci LO Poráč
------
Ján Čuj
------
0905 707 921
------
Vedúci LO Bušová
------
Milan Petrigáč
------
0918334341
------
Vedúci LO Koryto
------
Ladislav Vagaš
------
0905 707 932
------
Vedúci LO Sokol
------
Michal Dragoš
------
0918 333 983
------
Vedúci LO Rumanová
------
Jaroslav Skokan
------
0918 334 100
------
Vedúci LO Vernár
------
Milan Petrigáč
------
0918 334 341
------
Lesná správa Sabinov Hviezdoslavova 3, 083 01, Sabinov 051/4521887
------
ls.sabinov@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Dušan Timko
------
0905786938
------
Technik Ť
------
Ing. Ján Balík
------
0918334135
------
Technik P
------
Ing. Štefan Pillár
------
0918335257
------
Technik
------
Vladimír Didecký
------
0918335211
------
Vedúci LO Veľký Šariš
------
Pavol Kríž
------
0905707928
------
Vedúci LO Bukanov
------
Jozef Tomko
------
0907227553
------
Vedúci LO Majdan
------
Dušan Kruľák
------
0918334105
------
Vedúci LO Šalgov
------
Anton Soľár
------
0905707931
------
Vedúci LO Stará Ľubovňa
------
Roman Podolinský
------
0918333214
------
Vedúci LO Kurčín
------
Milan Stašenko
------
0918335213
------
Vedúci LO Kyjov
------
Ján Havrila
------
0918335901
------
Vedúci LO Brezovica
------
Ing. Juraj Dobrovič
------
0918335256
------
Lesná správa Kokošovce Kokošovce 120, 082 52, Kokošovce 051/7798107
------
ls.kokosovce@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Stanislav Lelák
------
0918 334 150
------
Technik P
------
Ing. Ján Repka
------
0907590817
------
Technik Ť
------
Ing. Ján Košč
------
0918 334 127
------
Vedúci LO Štavica
------
Anton Pustý
------
0918 334 126
------
Vedúci LO Kráľová
------
Blihár Martin, Ing.
------
0905 713 087
------
Vedúci LO Podhradík
------
Anton Pustý
------
0918334126
------
Vedúci LO Remetová
------
Martin Girášek
------
0918334149
------
Vedúci LO Malá Delňa
------
Peter Szabo
------
0918334132
------
Vedúci LO Čierna Hora
------
Ivan Olejár
------
0918334130
------
Vedúci LO Pusté Pole
------
Ing. Ján Repka
------
0907 590 817
------
Lesná správa Hanušovce Kukorelliho 553, 094 31, Hanušovce Nad Topľou 057/4452246
------
ls.hanusovce@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Ján Vaľovský
------
0918335236
------
Technik Ť
------
Ing. Slavomír Hrešo
------
0918334111
------
Technik P
------
Ing. Miroslava Krištová
------
0918335207
------
Vedúci LO Lipníky
------
Pavel Verčimák
------
0905707937
------
Vedúci LO Petrovce
------
Pavol Juričkov
------
0918334109
------
Vedúci LO Hermanovce
------
Marek Pankuch
------
0905707927
------
Vedúci LO Matiaška
------
Rastislav Kľučár
------
0918335298
------
Vedúci LO Soboš
------
Stanislav Paľa
------
0918335240
------
vedúci LO Okrúhle
------
Ing. Pavol Humenník
------
0915804148
------
VedúciLO Kuková
------
Viktor Podubinský
------
0918335933
------
Vedúci LO Fijaš
------
Ing. Tomáš Molitoris
------
0905443230
------
Lesná správa Široké Široké 627, 082 37 051/7911079
------
ls.siroke@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Marián Lichvár
------
0905713073
------
Technik Ť
------
Ing. Marek Ovád
------
------
------
Technik P
------
Ing. Diana Starinská
------
0918334104
------
Vedúci LO Banské
------
Ján Tartaľ
------
0907227554
------
Vedúci LO Hermanovce
------
Ing. Marián Seman
------
0918334107
------
Vedúci LO Kanné
------
Ing. Tomáš Kollár
------
0918335220
------
Vedúci LO Bykovec
------
Miroslav Nemčík
------
0918 334 103
------
Vedúci LO Buková
------
Ľuboš Ferenčucha
------
0905707923
------
Vedúci LO Kraví Dol
------
Ľuboš Ferenčucha
------
0905 707 923
------
Vedúci LO Radatice
------
Maroš Ovad
------
0918 334129
------
vedúci LO Rokycany
------
Maroš Ovad
------
0918 334129
------
Lesná správa Bardejov Dukelská 24, 085 01 Bardejov 054/4722407
------
ls.bardejov@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Krivjančin Peter Ing.
------
0918335667
------
Technik Ť
------
Ing. Róbert Džmura
------
0905713078
------
Technik P
------
Hanková Alena Ing.
------
0918335204
------
Vedúci LO Šiba
------
Andrej Paľurik
------
0918335232
------
Vedúci LO Demjata
------
Marián Jaščur
------
0918335223
------
Vedúci LO Bardejov
------
Ing. Jozef Ropjak
------
0918335666
------
Vedúci LO Komarov
------
Jaroslav Guľa
------
0918335231
------
Vedúci LO Fričkovce
------
Ľubomír Margicin
------
0918335250
------
Vedúci LO Zborov
------
Jozef Fotta
------
0918335230
------
Vedúci LO Stebník
------
Ladislav Slivka
------
0918335229
------
Vedúci LO Becherov
------
Ing. MartinZelem
------
0918 335 241
------
Vedúci LO Havranec
------
Stanislav Stasiv
------
0918335238
------
Vedúci LO Riečka
------
Rastislav Popik
------
0918335900
------
Lesná správa Malcov Malcov 301, 086 06 Malcov
------
------
ls.malcov@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Slavomír Hanko
------
0918 335 219
------
Technik Ť
------
------
------
------
Technik P
------
Ing. Marcel Kleban
------
0918335218
------
Technik
------
Ing. Miroslav Brenišin
------
0918335202
------
Vedúci LO Rybné
------
Jozef Mlynarič
------
0918335249
------
Vedúci LO Večný Jarok
------
Ing. Marián Cudrák
------
0905820266
------
Vedúci LO Banné
------
Jozef Sokol
------
0918335255
------
Vedúci LO Hradská
------
Rudolf Švec-Babov
------
0918335225
------
Vedúci LO Chotárna
------
Martin Gmitter
------
0918 335 222
------
Vedúci LO Vlčie
------
Ing. Vladimír Rybár
------
0918335201
------
Vedúci LO Kružlov
------
Pavol Host
------
0918 335 224
------
Vedúci LO Kríže
------
Jozef Brinko
------
0918 335 221
------
Expedičný sklad Spišská Nová Ves Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves
------
------
es.spiskanovaves@lesy.sk
Vedúci ES
------
František Richtarčík
------
0905713086
------
Manipulant
------
Peter Rabčan
------
0918 334 136
------
Expedičný sklad prešov Ku Vykládke 15/14127 , 080 06, Prešov
------
------
es.presov@lesy.sk
Vedúci ES
------
Marek Novotný
------
0918334137
------
Manipulant
------
Tomáš Malinovský
------
0918334115
------
Manipulant
------
Ing. Lukáš Osif
------
0915575649
------
Manipulant
------
Peter Pustý
------
0917834076
------
Expedičný Sklad Bardejov ul. Priemyselná č. 1448, 085 01 Bardejov
------
------
es.bardejov@lesy.sk
Vedúci ES
------
Ing. Andrej Tkáč
------
0907908129
------
Manipulant
------
Radovan Veselovský
------
0918335252
------
Manipulant
------
Trudič Ján
------
0918335251
------
Manipulant
------
Ing. Slavomír Ondrej
------
0907818046
------