Kontakty


ÚSTREDIE OZ Šariš

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Obrancov mieru 6
  • PSČ: 080 01
  • Mesto: Prešov
  • Telefón: 051/ 74 64 765
  • Fax: ---------------------
  • Email: lesy.saris@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
riaditeľ OZ Ing.Jozef Krochta 051/7464710 0918335200
------
Sekretárka Mgr. Zuzana.Koncová 051/7464711 0918334141
------
Personalista Mgr. Vladimír Hlaváč 051/7464712 0918333225
------
Referent vnútornej správy - lesná pedagogika Mgr. Zuzana Koncová 051/7464711 0918334141
------
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Ľuboslav Kolesár
------
0918335208
------
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Peter Eliáš 051/7464714 0918335788
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Peter Miščík
------
0907923220
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Ján Marhefka
------
0903987561
------
Referent ABT, BT a TPO Ing. František Pavúk 051/7464718 0917836986
------
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Róbert Mušinka 051/7464720 0918444311
------
Referent pre PBHL, pestovateľ Ing. Valéria Čarná 051/7464721 0918808920
------
Referent pre PBHL, ťažbár Ing. Martin Fecko 051/7464722 0918334140
------
Referent pre ochranu lesa a ochrany prírody a krajiny Ing. Stanislav Lelák 051/7464747 0918334150
------
Referent TPV a koordinátor aktivít projektu a DVT Ing. Jozef Vertáľ 051/7464724 0918335210
------
Referent mechanizácie Ing. Branislav Terkanič 051/7464725 0917871877
------
Vedúci ekonomického úseku Ing. Marek Jevčin 051/7467730 0918335205
------
Referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Marek Jevčin 051/7467730 0918335205
------
Hlavný účtovník Ing. Štefan Referovič 051/7464732 0918334112
------
Účtovník Ing. Maroš Micenko
------
0918248732
------
Účtovník, mzdový účtovník Ing. Anna Fedorková 051/7464733 0918334122
------
Finančník OZ Štefánia Macejová 051/7464734 0918334120
------
Správca informačného systému
------
------
------
Vedúci obchodného úseku Ing. Dušan Damankoš 051/7464740 0918334119
------
Referent obchodu Ing. Lukáš Osif 051/7464741 0915575649
------
Referent poľovníctva Ing. Štefan Fedorko 051/7464742 0918334142
------
Dispečer dopravy dreva Ing. Lukáš Osif 051/7464743 0915575649
------
Referent MTZ a nákupu Igor Prevužňák 051/7464744 0915796391
------
Fakturant Ľubomír Hlipala 051/7464745 0905816138
------
Fakturant Mgr. Božena Ungradyová 051/7464746 0907880491
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
Vedúci Lesnej správy
------
Ing. Marián Lichvár
------
0905713073
------
Lesná správa Široké Široké 627, 082 37 Široké 051/7911079
------
ls.siroke@lesy.sk
Technik LS
------
Ing. Ján Andráš
------
0919495634
------
Technik LS
------
Ing. Tomáš Kollár
------
0918335220
------
Vedúci LO Levoča
------
Aneta Richtarčíková
------
0918343321
------
Vedúci LO Poráč
------
Ján Čuj
------
0905707921
------
Vedúci LO Bykovec
------
Miroslav Nemčík
------
0918334103
------
Vedúci LO Kraví Dol
------
Ľuboš Ferenčucha
------
0905707923
------
Vedúci LO Spiš
------
Michal Rataj
------
0903987503
------
Vedúci LO Hermanovce
------
Ing. Marián Seman
------
0918334107
------
Vedúci LO Kanné
------
Bc. Matúš Vojtanek
------
0918249552
------
Vedúci LO Banské
------
Ján Tartaľ
------
0907227554
------
Lesná správa Sabinov Hviezdoslavova 3, 083 01, Sabinov 051/4521887
------
ls.sabinov@lesy.sk
Vedúci Lesnej správy
------
Ing. Dušan Timko
------
0905786938
------
Technik LS
------
Vladimír Didecký
------
0918335211
------
Technik LS
------
Ing. Štefan Pillár
------
0918335257
------
Technik LS
------
Ing. Ján Balík
------
0918334135
------
Vedúci LO Veľký Šariš
------
Pavol Kríž
------
0905707928
------
Vedúci LO Bukanov
------
Jozef Tomko
------
0907227553
------
Vedúci LO Majdan
------
Dušan Kruľák
------
0918334105
------
Vedúci LO Šalgov
------
Anton Soľár
------
0905707931
------
Vedúci LO Stará Ľubovňa
------
Ján Havrila
------
0918335901
------
Vedúci LO Kurčín
------
Milan Stašenko
------
0918335213
------
Vedúci LO Kyjov
------
Ing. Juraj Dobrovič
------
0918335256
------
Vedúci LO Brezovica
------
Ing. Juraj Dobrovič
------
0918335256
------
Vedúci LO Plavnica
------
Roman Podolinský
------
0918333214
------
Lesná správa Kokošovce Kokošovce 120, 082 52, Kokošovce 051/7798327
------
ls.kokosovce@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Ján Repka
------
0907590817
------
Technik LS
------
Ing. Ján Košč
------
0918334127
------
Technik LS
------
Ing. Marek Ovád
------
0917963042
------
Vedúci LO Lesíček
------
Ing. Martin Blihár
------
0905713087
------
Vedúci LO Štavica
------
Anton Pustý
------
0918334126
------
Vedúci LO Remetová
------
Martin Girášek
------
0918334149
------
Vedúci LO Pusté Pole
------
Daniel Kolenič
------
0905488916
------
Vedúci LO Čierna Hora
------
Ivan Olejár
------
0918334130
------
Vedúci LO Malá Delňa
------
Peter Szabo
------
0918334132
------
Vedúci LO Radatice
------
Maroš Ovád
------
0918334129
------
vedúci LO Rokycany
------
Maroš Ovád
------
0918334129
------
Lesná správa Hanušovce Kukorelliho 553, 094 31, Hanušovce Nad Topľou 057/4883240
------
ls.hanusovce@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Tomáš Gdovin
------
0907732516
------
Technik LS
------
Ing. Slavomír Hrešo
------
0918334111
------
Technik LS
------
Ing. Miroslava Krištová
------
0918335207
------
Vedúci LO Fijaš
------
Ing. Tomáš Molitoris
------
0905443230
------
Vedúci LO Hermanovce
------
Marek Pankuch
------
0905707927
------
VedúciLO Kuková
------
Viktor Podubinský
------
0918335933
------
Vedúci LO Lipníky
------
Pavel Verčimák
------
0905707937
------
Vedúci LO Matiaška
------
Rastislav Kľučár
------
0918335298
------
vedúci LO Okrúhle
------
Ing. Pavol Humenník
------
0915804148
------
Vedúci LO Petrovce
------
Pavol Juričkov
------
0918334109
------
Vedúci LO Soboš
------
Stanislav Paľa
------
0918335240
------
Lesná správa Bardejov ul. Priemyselná č. 1448, 085 01 Bardejov 054/4722998
------
ls.bardejov@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Krivjančin Peter Ing.
------
0918335667
------
Technik LS
------
Ing. Róbert Džmura
------
0905713078
------
Technik LS
------
Ing. Marcel Kleban
------
0918335218
------
Technik LS
------
Ing. Vladimír Rybár
------
0918335201
------
Vedúci LO Bardejov
------
Ing. Jozef Ropjak
------
0918335666
------
Vedúci LO Becherov
------
Ing. Martin Zelem
------
0918335241
------
Vedúci LO Demjata
------
Marián Jaščur
------
0918335223
------
Vedúci LO Fričkovce
------
Ľubomír Margicin
------
0918335250
------
Vedúci LO Havranec
------
Stanislav Stasiv
------
0918335238
------
Vedúci LO Komarov
------
Jaroslav Guľa
------
0918335231
------
Vedúci LO Riečka
------
Rastislav Popik
------
0918335900
------
Vedúci LO Stebník
------
Ladislav Slivka
------
0918335229
------
Vedúci LO Šiba
------
Andrej Paľurik
------
0918335232
------
Vedúci LO Zborov
------
Jozef Fotta
------
0918335230
------
Lesná správa Malcov Malcov 301, 086 06 Malcov
------
------
ls.malcov@lesy.sk
Vedúci lesnej správy
------
Ing. Slavomír Hanko
------
0918335219
------
Technik LS
------
Ing. Alena Hanková
------
0918335204
------
Technik LS
------
Ing. Miroslav Brenišin
------
0918335202
------
Vedúci LO Banné
------
Jozef Sokol
------
0918335255
------
Vedúci LO Hradská
------
Rudolf Švec-Babov
------
0918335225
------
Vedúci LO Chotárna
------
Martin Gmitter
------
0918335222
------
Vedúci LO Kríže
------
Jozef Brinko
------
0918335221
------
Vedúci LO Kružlov
------
Pavol Host
------
0918335224
------
Vedúci LO Rybné
------
Jozef Mlynarič
------
0918335249
------
Vedúci LO Večný Jarok
------
Ing. Marián Cudrák
------
0905820266
------
Vedúci LO Vlčie
------
Ing. Slavomír Ondrej
------
0907818046
------
Expedičný sklad Spišská Nová Ves Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves 053/4297514
------
es.spiskanovaves@lesy.sk
Vedúci ES
------
František Richtarčík
------
0905713086
------
Manipulant
------
Vladimír Varga
------
0905707934
------
Expedičný sklad Prešov Ku Vykládke 15/14127 , 080 06, Prešov
------
------
es.presov@lesy.sk
Vedúci ES
------
Marek Novotný
------
0918334137
------
Manipulant
------
Tomáš Malinovský
------
0918334115
------
Manipulant
------
Peter Pustý
------
0917834076
------
Manipulant
------
Adam Keresteš
------
0917393279
------
Expedičný Sklad Bardejov ul. Priemyselná č. 1448, 085 01 Bardejov
------
------
es.bardejov@lesy.sk
Vedúci ES
------
Ing. Andrej Tkáč
------
0907908129
------
Manipulant
------
Radovan Veselovský
------
0918335252
------
Manipulant
------
Kamil Švec-Babov
------
0917392940
------
Manipulant
------
Ján Trudič
------
0918335251
------