Kontakty

AKTUALITY

Veľké spoločenské hodnoty
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Vestenice
LC Nitrianske Rudno
LC Valaská Belá
LC Uhrovec

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
1. Prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

2. Opis porastov, plán hospodárskych opatrení, realizované činnosti v rátane mapových podkladov sú verejne dostupné na  https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesy.povazie@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 432 ha
Ročná obnova lesa:     74 ha 

Ročný objem ťažby: 265 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 62 970 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie
je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521) 
SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 22. septembra 2022 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
72 329,51 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

Prehlásenie

Prehlásenie

Proces riesenia sporov