Publikované príspevky

Lesník 2/2009. Prírode blízke obhospodarovanie lesa I: Môžeme byť spokojní? Lesník 12/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa X: Pro Silva-a ako inak? Lesník 11/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa IX: Prírode blízkym spôsobom aj v strmých terénoch Lesník 10/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa VIII:Prírode blízke pestovanie v smrečinách Les/Lesokruhy 2008: Už nikdy nechceme zažiť takú listnatú kalamitu ako v roku 1999 Les/Lesokruhy 2008:Vyšší ročný prírastok a kvalitnejšia sortimentná skladba Lesník 9/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa: Pro Silva a borovica lesná. Lesník 7/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa VI. Postrehy z celoeurópskeho kongresu Pro Silva Lesník 6/2008.Prírode blízke obhospodarovanie lesa V:Ako hospodáriť v objekte Pro SIlva Lesník 5/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa IV: Najprijateľnejšia cesta? Lesník 4/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa III. Pro Silva a novodobé odumieranie smrečín Lesník 3/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa II. Základný kameň a zmysel lesníckej práce Lesník 2/2008. Prírode blízke obhospodarovanie lesa I. Prehodnoťte svoj postoj. Lesník 12/2007.Prírode blízke obhospodarovanie lesa IX. Pro Silva bilancuje Lesník 11/2007. Prírode blízke obhospodarovanie lesa VIII.Pro Silva je správna cesta Lesník 10/2007: Prírode blízke obhospodarovanie lesa VII. Cez objekty Pro Silva do každodennej praxe Lesník 10/2007: Budúcnosť lesníctva je v trvalom lese Lesník 9/2007. Prírode blízke obhospodarovanie lesa VI. 10 rokov Pro Silva na OZ Levice Lesník 7-8/2007:Prírode blízke obhospodarovanie lesa V. Prepojenie génových základní Lesnická práce 6/2007:Ochrana smrkového lesa proti větrným kalamitám