Kontakty

Odštepný závod Žilina Vám ponúka v rámci aktivít lesoturistiky objekty a zariadenia:

 

Obrázok Logo lesný náučný chodník     Lesnícky náučný chodník Dolná Hora (JPG, 1,1 MB)

Obrázok Logo VLM    Významné lesnícke miesto Šútovská skala (PDF, 1,2 MB) 

 

Ubytovacie zariadenia v regióne Odštepného závodu Žilina:

Chata Drobkov

Chata Selenec

Chata Vrícko

Chata Rybná

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/5557 474
Email: lesy.sever@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 359 ha
Lesnatosť: 55%
Drevinové zloženie: ihličnaté 60%, listnaté 40%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
72 236 ha
Ročná obnova lesa (2024): 557 ha, z toho 42 ha prirodzené zmladenie
Ročný objem ťažby (2024): 292 221 m3

Významné chránené celky:

 • Malá Fatra
 • Strážovské vrchy
 • Veľká Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)