Kontakty

Lesná správa Malužiná

Lesná správa Čierny váh

Lesná správa liptovská teplička

Lesná správa liptovská osada

Lesná správa ľubochňa

Lesná správa oravský podzámok

Lesná správa zákamenné

Lesná správa mútne

Lesná správa námestovo

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 044/ 522 2751
Email: lesy.tatry@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 297 262,91 ha
Lesnatosť: 51 %
Drevinové zloženie: 83 % ihličnaté, 16 % listnaté
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 80 037 ha

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu: 77 734 ha
Ročná obnova lesa: 553,67 ha čo predstavuje 1 775 500 ks sadeníc
Ročná ochrana lesa: 453 840 €
Ročný objem ťažby: 362 000 m3

Významné chránené celky:

 • Národný park Malá Fatra
 • Národný park Nízke Tatry
 • Národný park Veľká Fatra
 • Chránená krajinná oblasť Horná Orava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • vlk dravý (Canis lupus)

 • tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

 • tetrov holniak (Tetrao tetrix)

 • orol krikľavý (Aquila pomarina)

 • rys ostrovid (Lynx lynx)

 • medveď hnedý (Ursus arctos)

 • kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica)

 • kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)

 • mlok karpatský (Triturus montandoni)

Flóra:

 • poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • klinček lesklý (Dianthus nitidus)

 • črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

NEPREHLIADNITE  

"História lesníctva na Orave" 

Pozývame Vás na návštevu trvalej lesníckej expozície
venovanej histórii lesníctva na Orave, práci lesníkov a ochrane prírody
v budove bývalého Riaditeľstva Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku

 

 Podrobnosti

 

 

  LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK ORAVSKÁ LESNÁ

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná svojim návštevníkom na trase dlhej 3,7 km ponúka zaujímavosti lesníckeho, prírodovedného, ochranárskeho i historického charakteru. Prostredníctvom deviatich tematicky zameraných zastávok je návštevníkom prezentovaná lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo... 

  

Podrobnosti

 

  LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK PiLSKO

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná je dlhý 4,7 km v masíve vrchu Pilsko, situovaný v mierne náročnom teréne, je vhodné miesto oddychu a poučenia bez veľkého počtu turistov. Trasa vedie cez obhospodarovaný les a les ponechaný na samostatný vývoj. V bočnej doline je zbierka anomálií kmeňov stromov. S miestami oddychu a posedenia v tieni košatého buka.

 


Podrobnosti

 

EKOUČEBŇA ORAVSKÝ PODZÁMOK

V roku 2023 prebehla renovácia učebne. Pribudla dioráma a vynovenie učebne o príručnú dielničku na praktické práce.

Ekoučebňa bola vybudovaná v roku 2013 v spolupráci s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Jeleśnia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. Boli zrekonštruované dve miestnosti v historickej budove Oravského komposesorátu. Finálnym krokom premeny na lesnícku ekoučebňu, ktorá slúži na environmentálnu výchovu, bolo doplnenie dermoplastických preparátov, ich ozvučenie a ďalšie zaujímavosti pripravené pre návštevníkov. Cieľom bolo vytvorenie podmienok zážitkového učenia lesnej pedagogiky.

 

 

Vodné dielo Oravská priehrada

Vodná nádrž s rozlohou 35 km2, bola vybudovaná na rieke Orava v rokoch 1941 - 1954. Zaplavené boli 4 obce (Slanica, Osada, Oravské Hámre a Ústie nad Oravou) a nad hladinou ostalo len návršie obce Slanica - vznikol tak Slanický ostrov. Z obce sa zachovalo iba návršie so zachovalým barokovým kostolom sv. Kríža a kalváriou, ktoré bolo dominantou obce a dnes je to turistická atrakcia, ktorú navštevujú turisti zo Slovenska i zo zahraničia.

V kostole sa nachádza stála expozícia ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie a v exteriéri ostrova je lapidárium oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. V bývalej hrobke je nainštalovaná expozícia História zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.

Socha Krista v Kline

Na kopci Grapa nad maličkou obcou Klin sa nachádza jedinečná rarita - monumentálna socha Ježiša Krista, ktorá je kópiou slávnej brazílskej sochy v Rio de Janeiro. Tento monument bol vytvorený miestnym ľudovým majstrom a je najvyššou sochou Spasiteľa na Slovensku. Socha dosahuje výšku 9,5 m a hmotnosť až 23 ton. Jej ruky smerujú na celú Oravu, ktorú majú ochraňovať.

 Babia hora

Najvyšší vrch Oravských Beskýd i podsústavy Stredné Beskydy (1 725 m n.m.), s pamätnou tabuľou na viaceré výstupy pápeža Jána Pavla II., ktorý na vrch viackrát vystúpil ešte ako krakovský arcibiskup.

 Najsevernejší bod Slovenska 

Najsevernejším vrcholom Slovenska je Modralová, v niektorých mapách a sprievodcoch uvádzaná aj ako Beskydok (1 168 m n.m.).

 

 Lesnícka Osada Čierny Váh

Lesnícka Osada Čierny Váh vznikla v prvej polovici 18. storočia. Zachovala sa tu pôvodná drevená železničná stanica. Bol vybudovaný kostol s cintorínom, ktorý je dodnes zachovaný ako kultúrna pamiatka. Škola, obchod a krčma s kolkárňou.

Podrobnosti

 LesníckY CINTORÍN Čierny Váh

Národná kultúrna pamiatka nad Osadou Čierny Váh. Súčasťou je Kaplnka sv. Trojice a drevená zvonica.

Podrobnosti